• Decrease
  • Increase

אודות יובל

מזה שמונה עשרה שנים מתקיימים קונצרטים לחזנות ומוסיקה יהודית באולמות הגדולים בארץ ובאולמות קטנים יותר בערי השדה. קונצרטים אלו הביאו בהדרגה לתחייתה של החזנות והמוסיקה היהודית וכיום, אנו חשים כי העטרה חוזרת לראשה של החזנות אשר על ברכיה נתחנכו דורות רבים של העם היהודי בגלות. אט אט נמשכים אל המוסיקה הזאת יותר ויותר בני נוער המגלים את יופייה הקלאסי של המוסיקה הזאת.

במרכזו של תהליך זה נמצאת- קבוצת זמרים, חזנים ונגנים בניהולו המוסיקאלי ובניצוחו של הד"ר מרדכי סובול- אשר עושים ימים כלילות , כדי להאדיר את שמה של החזנות ברמתה הקלאסית ולחבבה על הצבור.

קבוצת האמנים, הזמרים והנגנים התגבשה בשם "יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית.

ב 1990-  נרשם "יובל" כעמותה ציבורית אשר בה חברים אישים מעולם המשפט, מן הסקטור העיסקי ואישי צבור . כיו"ר  "יובל" משמש עתה מר שלמה גרופמן.

בתקופה בה רבים המקטרגים על המסורת היהודית "המיושנת", באים מופעי "יובל" ומוכיחים עד כמה רצויה , אהודה והכרחית המוסיקה הליטורגית יהודית.

קונצרטים אלו, בהם מוצגת המוסיקה הליטורגית יהודית ברמתה הקלאסית הגבוהה, משמשים כמנוף לקירוב לבבות ולמכנה משותף מבורך בין צעירים למבוגרים, בין דתיים לחילוניים ,ובכלל נשפך אור חיובי על המסורת היהודית דתית ועל ההווי היהודי, בקנה מידה גדול.

"יובל" הוא הגוף הקלאסי יהודי היחיד מסוגו בעולם ובקרב אנשי המוסיקה הליטורגית יהודית ברחבי העולם היהודי,כמו גם בקרב הקלאסיקאנים ,נחשב "יובל" כפילהרמונית היהודית. הוא מעורר התפעלות בקרב מבקרי המוסיקה וגאווה לאומית יהודית לכל מי שהתרבות היהודית יקרה לו. בקונצרטים של "יובל" משתתפים כיום כ- 60 נגנים בהרכב סמפוני מלא , מקהלה בת כ – 40   זמרים וארבעה סולנים  מטובי החזנים בעולם.

"יובל" שם לעצמו כאתגר, לאתר ,לשחזר ולהפיק את יצירותיהם של גדולי המלחינים והחזנים אשר על ברכיהם גדלו דורות רבים בעם היהודי.

יצירותיהם של מאות רבות של חזנים ,מנצחים,זמרים ונגנים אשר שירתו בקודש לפני השואה בבתי כנסת ובגופים ליטורגיים אחרים וניספו בשואה האיומה . מורשתם עלתה בלהבות וכל שנותר מהם, הם פירורי מידע עליהם ושרידי יצירות מדפים חרוכים ,משברי הקלטות כמו גם חלקי יצירות שעברו מפה לאוזן מאלו שזכו לשמוע אותם בתפארתם ושרדו את השואה.

יצירות אלו שלדאבון הלב, הושמדו בשואה האיומה באירופה, היוו נדבך של כבוד בתרבות היהודית של העם היהודי במקום מושבו באירופה. היום בביתו הלאומי של העם היהודי מן הראוי כי תשוחזרנה יצירות אלו ותבוצענה בפומבי מתוך הערכה וכבוד ליוצריהן.

בכל קונצרט מסדרת המנויים "יובל" המתקיימת זו השנה העשרים בהיכל התרבות בת"א, גודשים את ההיכל כ 3,000- איש אשר נושמים את ריח ניחוחה של המוסיקה הליטורגית קלאסית בביצוע סימפוני בבחינת  "הנשמה היתירה".

"יובל" שתחת כנפיו תזמורת סימפונית ומקהלת חזנים, נתונה לו החירות האמנותית  לבנות ולטפח את המוסיקה היהודית ולחדש ימיה כקדם. "יובל", הוא הגוף קלאסי יהודי היחיד המייצג את החזנות והמוסיקה הקלאסית יהודית בארץ ובעולם המוסיקה הקלאסית הכלל עולמי.