חברי הנהלת יובל

חברי הנהלת "יובל" בפועל

ברנוביץ אריה

גרינוולד נח

הייבלום שמעון

זליכוב חיים

יוד יהודה

נגה מאיר

קריאל אפרים

יואל טולדנו רו"ח משרד BDO


יקירי "יובל"

פרופ' יעקב פרנקל

לוי רחמני

יוסי פלג-ביליג

שלמה גרופמן