תוכניות הקונצרטים

yuval-concert-1-program-banner-2018

קונצרט חזנות "רזא דשבת"

חוברת הקונצרט

bUYws5a

קונצרט חזנות "טובים השניים"

חוברת הקונצרט

V26rGqf

קונצרט חזנות "ברוך אתה, שומע תפילה"

חוברת הקונצרט

zAR6B28

קונצרט חזנות "חסידישקייט"

חוברת הקונצרט

jcr0aTC

קונצרט חזנות "יצחק ויעקב"

חוברת הקונצרט

k0GvNWb

קונצרט חזנות "היצירה"

חוברת הקונצרט

JRFxEPl

קונצרט חזנות "רק לשמוח יש"

חוברת הקונצרט

lO1QzCt

קונצרט חזנות "קולות הזהב"

חוברת הקונצרט

tiDaJvF

קונצרט חזנות "אז ישיר משה"

חוברת הקונצרט