מקהלת החזנים יובל


פולק יעקב
ציטרון מנחם
קוז'ידלו יהודה
קראוס אלי
שמריהו משה
שפיר משה

גרינפלד עו"ד שמואל
דוידוביץ יצחק
הלר ראובן
כנה עזריה
לומניצקי ד"ר יוסי
נוף אהרון
גבלינגר ד"ר אילן
גוטמן אביגדור
גולדשטיין דודי
ג'ורג' ישראל
גלעדי משה
גנסין חיים
אופיר אברהם
אפרתי חגי
בהט יעקב
בורג דב
בלוך יוסף
ברבר ד"ר יעקב